Zespół ds. dydaktyki

dr hab. Kacper Bartczak
dr Magdalena Cieślak
dr Tomasz Dobrogoszcz
mgr Karolina Marzec
Aleksandra Krajewska
Małgorzata Krawentek
prof. dr hab. Joanna Nijakowska
dr Paulina Pietrzak
dr Weronika Szubko-Sitarek