Zasady rekrutacji

Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów prowadzone przez Instytut Anglistyki UŁ odbywa się drogą elektroniczną.

Serwis rekrutacyjny dostępny jest pod następującym adresem WWW:

https://rekrutacja.uni.lodz.pl