Rada studentów kierunku Filologia Angielska

CZŁONKOWIE RADY STUDENTÓW KIERUNKU FILOLOGIA ANGIELSKA:

Przedstawiciele studentów:
Hanna Górska
Joanna Ignatowicz
Agnieszka Jagła
Filip Jędraszczyk
Aleksandra Krajewska
Gaja Staroń

Przedstawiciele doktorantów:
mgr Karolina Marzec
mgr Jarosław Milewski