Projekty edukacyjne

CLIL (ang. Content and Language Integrated Learning) odnosi się do metodologii nauczania promującej zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe. Stosując definicję Mehisto (2008), CLIL to metoda, w ramach której język obcy wykorzystywany jest do nauczania innych przedmiotów. Oznacza to, że przedmiotów takich, jak przyroda czy matematyka uczy się w języku obcym, co jednocześnie rozwija wiedzę przedmiotową oraz poprawia znajomość samego języka obcego. CLIL może być realizowany przez nauczyciela języka obcego, który integruje treści ponadprzedmiotowe lub przez nauczyciela innego niż język obcy przedmiotu, który z kolei wykorzystuje język  jako narzędzie do przekazywania wiedzy w danej dziedzinie. Innym wariantem jest współpraca obu nauczycieli. Kluczową cechą metody CLIL, którą C4C – CLIL dla Dzieci jest jednoczesne wprowadzanie wiedzy przedmiotowej oraz rozwijanie kompetencji w zakresie języka obcego.
C4C- CLIL for Children to trzyletni projekt (czas trwania: 01.09.2015-31.08.2018, numer umowy: 2015-1-IT02-KA201-015017) realizowany przez konsorcjum złożone z instytucji aktywnych naukowo i organizujących szkolenia metodyczne w zakresie nauczania języków obcych oraz szkół podstawowych z czterech krajów: Polski, Włoch, Portugalii i Rumunii. Konsorcjum projektu składa się z następujących instytucji:
•    The Language Center srl of Todi (Włochy), www.wellanguage.com (Koordynator)
Main partners (IO leaders):
•    Uniwersytet Łódzki (Polska), www.uni.lodz.pl
•    Instituto Politécnico de Castelo Branco, Castelo Branco (Portugalia), www.ipcb.pt
•    Universitatea din Pitesti, Pitesti (Rumunia), www.upit.ro
•    Giunti O.S. Organizzazioni Speciali, Florence (Włochy), www.giuntios.it
Primary schools:
•    Direzione Didattica , Todi (Włochy), www.direzionedidatticatodi.it
•    Direzione Didattica Aldo Moro of Terni, Terni (Włochy), www.direzionedidatticaaldomoro.gov.it
•    Szkoła Podstawowa nr 199 im. Juliana Tuwima, Łódź (Polska), www.sp199.edu.lodz.pl
•    Scoala Gimnaziala Alexandru Davila, Pitesti (Rumunia), http://scoala14pitesti.scoli.edu.ro
•    Agrupamento de Escolas Gardunha e Xisto, Fundão (Portugalia), www.aesg.edu.pt
Głównym celem C4C-CLIL for Children jest przygotowanie dla obecnych i przyszłych nauczycieli szkół podstawowych pełnego pakietu szkoleniowego, w skład którego wchodzi:
1.    kompleksowy i innowacyjny kurs internetowy na platformie Moodle na temat metodologii CLIL, jej zastosowania w nauczaniu w szkole podstawowej oraz strategii i technik układania planów lekcji CLIL w ramach przedmiotów takich jak geografia, przyroda i matematyka oraz doboru i adaptowania materiałów dydaktycznych z bazy Otwartych Zasobów Edukacyjnych oraz tworzenia własnych materiałów,
2.    pakiet 15 planów lekcji CLIL podzielony na 5 modułów, z których każdy zawiera 3 sekwencyjnie ułożone plany lekcji w zakresie przyrody, geografii i matematyki

Projekt prowadzony jest w Zakładzie Pragmatyki Językowej UŁ.
Projekt współfinansowany z środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (3577/ERASMUS+/2016/2)

Opis projektu

http://www.clil4children.eu/?lang=pl
 

DysTEFL

Dysleksja oznacza specyficzne trudności w uczeniu się, które mają wpływ nie tylko na rozwój umiejętności czytania i pisania w języku ojczystym, ale także na naukę języków obcych. Chcąc zapewnić uczniom z dysleksją możliwość przyswojenia właściwego poziomu kompetencji językowej w zakresie języka obcego, należy udzielić im dodatkowego wsparcia. Nauczyciele języków obcych często nie rozumieją dokładnie natury dysleksji i trudności, jakich dysleksja przysparza uczniom w procesie uczenia się języków obcych, jak również nie znają odpowiednich technik nauczania i metod wspomagających proces uczenia się języka obcego u uczniów z dysleksją. Tak więc przygotowanie materiałów do kształcenia nauczycieli języków obcych pracujących z tą grupą uczniów jest niezbędne.

Celem projektu DysTEFL jest przygotowanie kursu szkoleniowego, jak i materiałów do pracy własnej (http://course.dystefl.eu/) dla przyszłych oraz czynnych nauczycieli języka angielskiego jako obcego, aby pogłębić ich świadomość i wiedzę w odniesieniu do potrzeb uczniów z dysleksją w procesie uczenia się języka obcego.

Materiały do kształcenia nauczycieli są przygotowane z myślą o następujących grupach docelowych: przyszłych oraz czynnych nauczycielach języka angielskiego jako obcego oraz instytucjach kształcących i doskonalących przyszłych oraz czynnych nauczycieli języka angielskiego jako obcego. Materiały szkoleniowe stanowią źródło wiedzy dla nauczycieli na temat szerokiej gamy skutecznych technik i metod pracy, jak i narzędzi, dzięki którym możliwa jest poprawa jakości i efektywności pracy z uczniem z dysleksją na lekcjach języka obcego. Projekt jest prowadzony w Zakładzie Pragmatyki Językowej.

http://www.dystefl.eu/ 

Laureat nagrody European Language Label (ELL) 2014 (Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych) w kategorii projektów instytucjonalnych!

Laureat nagrody ELTons 2014 w kategorii na najlepszy i najbardziej innowacyjny kurs.
 


DysTEFL2

DysTEFL2 - Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language (project number: 2014-1-PL01-KA200-003578; realisation time: 2014-2016; project consortium: University of Lódź, Institute of English, Department of Pragmatics and International Educational Projects Office (Poland), Aristotle University of Thessaloniki, School of English, Department Theoretical and Applied Linguistics (Greece), University of Ljubljana, Faculty of Education (Slovenia), TAK - The Society for Alternative Education (Poland), was launched at the University of Łódź under the Erasmus+ Programme, Key action 2: Strategic partnership; Cooperation for innovation and the exchange of good practices. The project is coordinated by Joanna Nijakowska from the Department of Pragmatics and Marcin Podogrocki from the International Educational Projects Office.
The DysTEFL2 project is a continuation of the Comenius Multilateral Project - DysTEFL 518466-LLP-1-2011-PL-COMENIUS-CMP and intends to promote an effective approach to teacher training developed in the DysTEFL project. DysTEFL2’s objectives follow from the ideas we put forward in the DysTEFL project and involve the exploitation of the DysTEFL’s outcomes, namely the DysTEFL course.
The project is relevant to two fields of education - school education and higher education. It aims to support the upgrading, transfer and implementation of innovative, good practice – the DysTEFL course at the European level with the aim of enhancing the professional development and strengthening the professional profile of EFL teachers by increasing the quality and range of initial and continuing training. Indirectly, the project also fosters equity and inclusion in education, promoting participation of the group of learners with special educational needs, namely with specific learning difference – dyslexia, in society. It enables quality learning and helps to improve scholastic attainments of dyslexic individuals, in that way reducing/preventing drop-out and early school leaving.
Specific objectives of the DysTEFL2 project involve conducting further European EFL teachers’ professional needs analysis, analyzing methods and tools for recognizing learning outcomes and certifying courses in the EU and compiling the procedures for confirming learning outcomes and certification with regards to the DysTEFL course. The aim of the project is also to raise awareness among stakeholders, to promote and disseminate the project activities and outcomes to secure access to the wide audience, for example via the project website, newsletters and leaflets, facebook, workshops, seminars, conferences and publications. Project activities involve providing the training to EFL pre- and in-service teachers and organizing the DysTEFL face-to-face and e-learning courses in Poland, Greece and Slovenia - 4 international learning activities (5 days each), interactive e-learning course, and self-study on-line course. Project partners will also organize multiplier events (seminars and workshops) and a final project conference.