Materiały dla studentów

                                                            

Wymogi formalne stawiane pracom licencjackim i magisterskim

              sem. językoznawcze                     sem. literaturoznawcze

 

Wzory układy graficznego strony tytułowej i spisu treści

Uchwała Rady Wydziału Filologicznego dot. wymogów stawianych pracom dyplomowym

 

 

Year Two Research Paper Assignment
Essay evaluation form
Research Paper Requirements