Kontakt

Instytut Anglistyki
Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź

tel.: 0-42 66-45-220
fax: 0-42 66-45-220

anglistyka@uni.lodz.pl