Zakład Translatoryki

O zakładzie

Zakład Translatoryki (wcześniej Zakład Teorii i Praktyki Przekładu w Katedrze Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego) powstał w roku 2008 w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie blokiem zajęć tłumaczeniowych ze strony studentów Instytutu. Członkowie Zakładu mają szerokie doświadczenie w przekładzie ustnym i pisemnym, a także nauczaniu tłumaczenia. Obszar badań Zakładu obejmuje: przekład audiowizualny, w szczególności napisy filmowe, lokalizację stron internetowych i oprogramowania, przekład specjalistyczny, w szczególności prawny i medyczny, naucznie przekładu i szkolenie tłumaczy, oprogramowanie wspomagające tłumaczenie i przekład maszynowy.

Jako że przekład jest działalnością interdyscyplinarną, nasze zainteresowania dotyczą także tak różnorodnych dziedzin, jak prawoznawstwo, nauczanie języka angielskiego jako obcego, M-learning, korpusy językowe oraz kognitywistyka. 

STRONA WWW ZAKŁADU TRANSLATORYKI