Zakład Literatury i Kultury Brytyjskiej

 

Powiedzmy śmiało: Zakład Literatury i Kultury Brytyjskiej to matecznik studiów anglistycznych. Kadra naszego Zakładu tworzy wyjątkowy zespół wysokiej klasy specjalistów w trzech ważnych dziedzinach. Naszą podstawową specjalnością jest literatura współczesna, przede wszystkim powieść i poezja, choć długą tradycję mają też badania nad powieścią wcześniejszych epok. Od wielu już lat prowadzone są badania poświęcone problematyce postkolonialnej i irlandystycznej, ważne miejsce zajmują też studia feministyczne i genderowe, a także teoria literatury.

Drugą specjalnością Zakładu są prężnie rozwijające się i cieszące się dużym zainteresowaniem studentów studia kulturowe, Culture Studies, zwłaszcza nad kulturą popularną, filmem i sztukami plastycznymi.

I wreszcie trzecia specjalność naszego Zakładu: przekład literacki. Zaznaczmy tu, że wielu pracowników Zakładu to nie tylko znakomici i lubiani przez studentów wykładowcy teorii przekładu, ale też doświadczeni tłumacze, mający na swoim koncie przekłady najważniejszych dzieł anglojęzycznej literatury pięknej i naukowej.

Badania naukowe pracowników Zakładu zaowocowały licznymi publikacjami w Polsce i za granicą, zaproszeniami do prowadzenia kursów i wygłaszania wykładów na innych uniwersytetach, a także udziałem w licznych krajowych i zagranicznych konferencjach.

Długa tradycję mają organizowane przez Zakład międzynarodowe konferencje naukowe. Należałoby tu przede wszystkim wspomnieć o organizowanych od 1988 roku, we współpracy z British Council, konferencjach poświęconych współczesnej poezji brytyjskiej i irlandzkiej, które uświetniali swoją obecnością najwybitniejsi współcześni poeci, tacy jak Michael Longley, Medbh McGuckian, Nuala Ni Dhomhnaill, Craig Raine, Douglas Dunn, Michael Hofmann, Simon Armitage. Zakład organizował także konferencje poświęcone literaturze i kulturze Indii, obecności literatury brytyjskiej w Polsce, twórczości kanadyjskiej pisarki Jane Urquhart, kulturowemu fenomenowi Beatlesów i Monty Pythona, zagadnieniom kiczu i kampu, czy wreszcie, wespół z Zakładem Literatury i Kultury Amerykańskiej, tematyce gotycyzmu w literaturze i mediach, All that Gothic. Nie zapominamy o studentach i młodszych pracownikach nauki – z myślą o nich zorganizowane zostały studenckie i doktoranckie konferencje literaturoznawcze i translatorskie.

Przy Zakładzie prowadzone jest Koło Naukowe o profilu literacko-translatorskim Open Boat, które może pochwalić się publikacją powstających w jego ramach przekładów.

Nasi pracownicy są również zaangażowani w prowadzenie pisma o charakterze literackim "DeKadentzya" oraz rocznika naukowego "Text Matters."