Zakład Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego

O zakładzie

Zakład Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego powstał w 2000 r. (jako Zakład Teorii Języka i Metodologii Językoznawstwa w ówczesnej Katedrze Języka Angielskiego). Od początku kieruje nim prof. zw. dr hab. Piotr Stalmaszczyk.

Zakład prowadzi badania w zakresie składni, semantyki i pragmatyki języka angielskiego, celtyckich odmian języka angielskiego i języków celtyckich, metodologii językoznawstwa (generatywizmu, kognitywizmu, funkcjonalizmu, strukturalizmu), a także filozofii języka i językoznawstwa, retoryki, poetyki i semiotyki oraz werbalnych i niewerbalnych aspektów komunikacji.

Zakład regularnie organizuje duże konferencje międzynarodowe, m.in. Philosophy of Language and Linguistics (w 2009, 2011, 2013, 2015, 2017), Studying Communication (2009), Visual and Verbal Rhetoric of the Media (2009), Cognitive Poetics and Rhetoric (2010), Cognitive Processes in Language (2010), Talk, Action, Interaction (2012), Personal Identity Through a Language Lens (2010, 2015, 2017) oraz konferencje krajowe, przede wszystkim z cyklu Metodologie językoznawstwa (2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016).

Zajęcia prowadzone przez pracowników Zakładu związane są z gramatyką opisową języka angielskiego, gramatyką kontrastywna angielsko-polską, wstępem do językoznawstwa, praktyczna znajomością języka angielskiego. Pracownicy Zakładu oferują także specjalistyczne wykłady monograficzne, konwersatoria oraz seminaria licencjackie i magisterskie związane z prowadzoną przez nich działalnością naukową.

Przy Zakładzie działa studenckie koło naukowe Texts & Codes (Facebook: https://www.facebook.com/textscodes).

 

Zakład Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego

Instytut Anglistyki

Uniwersytet Łódzki

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź

Kierownik: prof. dr hab. Piotr Stalmaszczyk