Zakład Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego

O zakładzie


        Zakład Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego, którego kierownikiem jest obecnie dr hab. Iwona Witczak-Plisiecka, kontynuuje wieloletnią tradycję Zakładu, a następnie Katedry Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego, kierowanej przez prof. zw. dr hab. Barbarę Lewandowską–Tomaszczyk w latach 1979-2012. Bogata historia Zakładu i jego dorobek jest rozwijany przez obecnych pracowników i doktorantów.W ramach Zakładu działają dwie pracownie: Pracownia Psycholingwistyki i Dydaktyki Języka Angielskiego kierowana przez prof. UŁ dra hab. Jana Majera oraz Pracownia Językoznawstwa Komputerowego, kierowana przez dra hab. Piotra Pęzika oraz redakcja czasopisma naukowego Research in Language.
 
Zakład prowadzi szeroką działalność naukowo-badawczą w zakresie języka angielskiego i językoznawstwa stosowanego przy czym element spajający szerokie spektrum zainteresowań pracowników stanowi analiza danych językowych, podejmowana na różnych poziomach (fonetyka, fonologia, morfologia, składnia, semantyka, dyskurs), w ujęciu synchronicznym i diachronicznym, funkcjonalnym, socjolingwistycznym oraz psycholingwistycznym.
 

 

 

 

 

Przy Zakładzie działają dwa Koła Naukowe:
 
  • GAVAGAI, Studenckie Koło Językoznawców istnieje od 2008 roku, zrzesza studentów i doktorantów zainteresowanych szeroko pojętym językoznawstwem oraz językoznawstwem angielskim, ze szczególnym uwzględnieniem dialektologii i socjolingwistyki synchronicznej i diachronicznej.  Od roku 2010 GAVAGAI organizuje cykliczną konferencję studencką EAST English Across Space and Time. Koło wydaje również studenckie czasopismo naukowe poświęcone tematyce językoznawstwa, Gavagai Journal.

 

  • PLOT (PsychoLinguistic Open Team) zajmujące się doskonaleniem umiejętności pedagogicznych oraz badaniem natury problemów związanych z nauką języków obcych; Koło organizuje coroczną konferencję "PsychoLingwistyczne Eksploracje Językowe" (PLEJ PLOT).