Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej

O zakładzie

Choć obecna nazwa Zakładu Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej ustanowiona została w 2005 r (i nadana ówczesnej katedrze), a sam zakład, w formule katedry, formalnie powołany został do życia w roku 1997, tradycja badań nad dramatem na łódzkiej anglistyce sięga lat sześćdziesiątych XX wieku. Początki te wiążą się z przybyciem do Łodzi z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego mgr Ireny Janickiej, która zainicjowała zarówno badania naukowe w dziedzinie dramatu angielskiego jak i cykl przedstawień teatralnych, w ramach którego łódzcy studenci mieli okazję wcielić się w postaci z sztuk angielskich dramaturgów. Serię zapoczątkował Sen Nocy Letniej, wystawiony pod koniec lat 60 w Teatrze Młodego Widza, jednak repertuar nie ograniczał się do klasyki, bowiem kolejne przedstawienia oparte były między innymi na tekstach współczesnych, takich jak Pokój Harolda Pintera, wystawiony na deskach Teatru Studyjnego, czy też Gambit Johna Atkinsa, jednego z ówczesnych wykładowców. Zaangażowanie w działalność teatralną nauczycieli z Wysp Brytyjskich zaowocowało na przestrzeni lat szeregiem przedstawień. W ostatnich latach pracować ze studentami mieli okazję między innymi Sean Palmer, Rohan Crickmar i Steve Livermore.

Gdy w 1997 r. Profesor Irena Janicka-Świderska objęła nowoutworzoną katedrę, cykl dydaktyczny łódzkiej anglistyki wzbogacił się o specjalizację teatralną, w ramach której studenci mieli okazję nie tylko poszerzyć swoją wiedzę o dramacie ale również sprawdzić się w roli aktorów, reżyserów i dramaturgów. Wprowadzenie zajęć z dramatopisarstwa umożliwiło im prześledzenie całego procesu tworzenia sztuk - od zawiązki pomysłu w głowie autora aż do ostatecznej premiery na scenie. Inscenizacja sztuki I'm Alive Marty Bartczak w reżyserii Profesor Janickiej-Świderskiej w 2006 roku pokazała, iż warto zachęcać studentów do realizowania swych pasji artystycznych. Przedstawienia, odbywające się od paru lat w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych, stały się już tradycją studiów anglistycznych w Łodzi. Oprócz sztuk wystawianych w ramach zajęć specjalizacyjnych, reżyserowanych przez dr Magdalenę Cieślak czy też wykładowców z Wielkiej Brytanii, warto wspomnieć również scenki w wykonaniu studentów I roku, którzy już od pierwszego semestru wdrażani są do myślenia o dramacie w kategoriach teatralnych.

Publikacje naukowe pracowników katedry odzwierciedlają ich szeroki zakres zainteresowań badawczych. Angielski dramat renesansowy stanowi od lat szczególnie istotną dziedzinę badań, co potwierdza zarówno monografia Profesor Ireny Janickiej-Świderskiej na temat Bena Jonsona (1972) jak i niedawna praca książkowa Profesora Andrzeja Wichra o Szekspirze (2003). Dramat współczesny, a zwłaszcza twórczość Samuela Becketta, Harolda Pintera i Toma Stopparda, leży natomiast w sferze zainteresowań Profesor Jadwigi Uchman, pełniącej od 2000 r. funkcję kierownika katedry, a później zakładu. Popularnym tematem seminariów jest również najnowszy dramat brytyjski, a zwłaszcza teatr brutalistów. Coraz wyraźniejszą rolę odgrywają badania nad filmem, co zaowocowało rozszerzeniem programu specjalizacji teatralnej o zajęcia z historii i teorii filmu i mass-mediów.

Charakter zakładu kształtują również badania nad literaturą angielskiego średniowiecza. Kontynuując tradycję swojego promotora i znanego polskiego mediewisty, Profesora Przemysława Mroczkowskiego, Profesor Janicka-Świderska ugruntowała pozycję literatury średniowiecznej w programie studiów, gdzie do dnia dzisiejszego zajmuje ona ważne miejsce. Przy Zakładzie działa Pracownia Badań nad Średniowieczną i Renesansową Literaturą Angielską pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Wichra. Najstarsze ze studenckich kół naukowych na łódzkiej anglistyce, Studenckie Koło Naukowe im. Geoffreya Chaucera, aktywnie promuje dawną literaturę angielską organizując konferencje studenckie oraz mediewistyczne objazdy naukowe.

Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej organizuje cyklicznie konferencję poświęconą angielskiemu dramatowi na przemian z konferencją poœświęconą angielskiej literaturze średniowiecznej i renesansowej. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o naszych publikacjach, konferencjach i innych projektach.